Do właściwości dykasterii należy krzewienie, ożywianie i regulowanie praktyki rad ewangelicznych, przeżywanych w zatwierdzonych formach życia konsekrowanego, a także w odniesieniu do życia i działalności stowarzyszeń życia apostolskiego w całym Kościele łacińskim.  <br> Papież Franciszek
Do właściwości dykasterii należy krzewienie, ożywianie i regulowanie praktyki rad ewangelicznych, przeżywanych w zatwierdzonych formach życia konsekrowanego, a także w odniesieniu do życia i działalności stowarzyszeń życia apostolskiego w całym Kościele łacińskim.  <br> Papież Franciszek

Do właściwości dykasterii należy krzewienie, ożywianie i regulowanie praktyki rad ewangelicznych, przeżywanych w zatwierdzonych formach życia konsekrowanego, a także w odniesieniu do życia i działalności stowarzyszeń życia apostolskiego w całym Kościele łacińskim.
Papież Franciszek

 Panie, przez Twoje nieskończone miłosierdzie, daj każdemu człowiekowi serce pragnące pojednania.
 Panie, przez Twoje nieskończone miłosierdzie, daj każdemu człowiekowi serce pragnące pojednania.

Panie, przez Twoje nieskończone miłosierdzie, daj każdemu człowiekowi serce pragnące pojednania.

“Wszystkie charyzmaty są dla misji, a są właśnie takie dzięki niezmierzonemu bogactwu ich różnorodności; tak aby Kościół mógł dawać świadectwo i głosić Ewangelię wszystkim i w każdej sytuacji” <br>Papież Franciszek
“Wszystkie charyzmaty są dla misji, a są właśnie takie dzięki niezmierzonemu bogactwu ich różnorodności; tak aby Kościół mógł dawać świadectwo i głosić Ewangelię wszystkim i w każdej sytuacji” <br>Papież Franciszek

“Wszystkie charyzmaty są dla misji, a są właśnie takie dzięki niezmierzonemu bogactwu ich różnorodności; tak aby Kościół mógł dawać świadectwo i głosić Ewangelię wszystkim i w każdej sytuacji”
Papież Franciszek

 “Niech Maryja Panna wyjedna nam łaskę, aby nasze życie jako osób konsekrowanych było zawsze świętem spotkania z Chrystusem i abyśmy, tak jak Ona, nieśli wszystkim światło Jego miłości: Jego światło, nie nasze!”<br> Papież Franciszek
 “Niech Maryja Panna wyjedna nam łaskę, aby nasze życie jako osób konsekrowanych było zawsze świętem spotkania z Chrystusem i abyśmy, tak jak Ona, nieśli wszystkim światło Jego miłości: Jego światło, nie nasze!”<br> Papież Franciszek

“Niech Maryja Panna wyjedna nam łaskę, aby nasze życie jako osób konsekrowanych było zawsze świętem spotkania z Chrystusem i abyśmy, tak jak Ona, nieśli wszystkim światło Jego miłości: Jego światło, nie nasze!”
Papież Franciszek

Publikacje

Periodico

Przeczytaj wszystkie publikacje