Aktualności

W czwartek 19 października br., w kościele Matki Bożej Łaskawej „alle Fornaci”, Kard. Joâo Braz de Aviz przewodniczył uroczystej Eucharystii dziękczynnej w 50. rocznicę profesji zakonnej w Zgromadzeniu Misjonarzy Towarzystwa Maryi o. Piera Luigiego Nava, Podsekretarza Dykasterii.

Koncelebrowali: J.E. ks. abp. Josè Rodríguez Carballo OFM, nowo mianowany arcybiskup koadiutor Mérida-Badajoz, o. Yoseph Putra Dwi Darma Watun, SMM, Przełożony generalny Zgromadzenia Misjonarzy Towarzystwa Maryi wraz z niektórymi współbraćmi montfortianami, księża pracujący w Dykasterii Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego oraz zakonnicy trynitarze z parafii Matki Bożej Łaskawej. Obecni byli także pozostali pracownicy Dykasterii ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.

W atmosferze radości i braterskiego dzielenia się o. Nava, podczas homilii, wyraził wdzięczność Panu za powołanie do życia zakonnego, które jest darem Jego miłosierdzia: "Znane wyrażenie - professio in manibus - odczytuję przede wszystkim jako profesję w ręce Bożego Miłosierdzia, ręce, które ściskają nasze dłonie w geście czułości i przyjęcia. Dotknąłem własnymi rękami, jak moja wierność jest niczym innym jak darem Jego Miłosierdzia".

Podsekretarz podkreślił, że jest wiele łask Pana, którymi usiane jest życie i ukazał w tym kontekście swoją dotychczasową drogę: przyjaźnie, znaczące doświadczenia, swoje "poświęcenie się Jezusowi Chrystusowi, Mądrości Przedwiecznej i Wcielonej, przez ręce Maryi", niekiedy strome ścieżki, wolny i wyzwalający wybór służenia Panu, świadomość bycia strzeżonym przez Maryję, w Jej Matczynym Sercu. Ojciec Nava zwrócił się do Niej z synowskim uczuciem: "Mam nadzieję i modlę się, aby Najświętsza Dziewica Królowa Serc nadal zachowywała moje imię w swoim sercu".

Na zakończenie uroczystości Kardynał Prefekt wyraził wdzięczność i uznanie dla o. Navy za jego poświęcenie i kompetentną posługę w Dykasterii.

Dykasteria wysłała list informacyjny do wszystkich Przełożonych generalnych Instytutów życia konsekrowanego w sprawie naszej propozycji kursu o nazwie Studium, w celu zaoferowaania wykwalifikowanej formacji w zakresie teologii i prawa życia konsekrowanego, który w tym roku odbędzie się wyłącznie online, w języku włoskim, angielskim i hiszpańskim. LINK

USMI Sulmona

20 maja 2023 r., J.E. Ks. Biskup Carballo, Sekretarz Dykasterii ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, w trakcie spotkania Unii Wyższych Przełożonych Zakonów Żeńskich we Włoszech w Sulmonie, wygłosił konferencję na temat misji. Spotkanie to odbyło się przy udziale biskupa Michele Fusco i było momentem duchowego ubogacenia i formacji dla wszystkich uczestników.

 

Audiencja CLAR: Życie konsekrowane w Ameryce Łacińskiej

"Kościół nie jest rzeczywistością nieruchomą i skończoną, jest projektem, który pod tchnieniem Ducha i w otwartości na znaki czasu i miejsca, przekształca się, aby stać się bardziej wiarygodnym i spójnym, bardziej znaczącym i ewangelicznym. W tym kontekście zawiera się profetyczna wartość życia zakonnego". Niosąca to ewangeliczne powołanie Latynoamerykańska i Karaibska Konfederacja Zakonna (CLAR) została przyjęta 17 maja 2023 r. w Dykasterii na audiencji przez Prefekta, Kard. João Braz de Aviz. Celem spotkania było ukazanie misji i wizji CLAR w zakresie synodalności oraz poinformowanie Dykasterii na temat stanu życia zakonnego w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach: "Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek jesteśmy przekonani, że prawdziwa reforma pochodzi ze spotkania z Jezusem, z rozbrzmiewania Jego Słowa, z uczenia się Jego postaw i kryteriów, z przyswajania Jego stylu. Wiedzą o tym dobrze „Kobiety Jutrzenki”, te, które potrafiły przemienić swoje życie w spotkaniu z Jezusem, te, które poruszone miłością zaczęły podążać za Nim". Aby pogłębić tę refleksję, została przekazana w darze Prefektowi broszura pt. Con ellas: mujeres consagradas en el espíritu de sinodalidad; tekst, który pomaga określić wszystko to, co kobiety konsekrowane, począwszy od ich tożsamości, mogą wnieść do synodalnej dynamiki Kościoła.

 

Obrzęd błogosławieństwa Opata z Monte Cassino

W sobotę 13 maja o godz. 17.00 w Bazylice Katedralnej na Montecassino odbył się obrzęd błogosławieństwa Opata D. Luca Fallica, któremu przewodniczył Jego Eminencja, Kardynał Angelo de Donatis, Wikariusz Generalny Jego Świątobliwości dla Diecezji Rzymskiej. W koncelebrze uczestniczyło wielu kapłanów, opatów i biskupów, w tym J.E. José Rodríguez Carballo, Arcybiskup Sekretarz Dykasterii ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, oraz Podsekretarz, Przewielebny Ks. Pier Luigi Nava, SMM. 

Centrum św. Piotra Favre dla Formatorów do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego

Prefekt Dykasterii ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Kard. João Braz de Aviz, w odpowiedzi na zaproszenie wielebnego ks. Pro-Dyrektora Centrum św. Piotra Favre dla Formatorów do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego, Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego, wygłosił 9 maja 2023 r. wykład na temat: Formacja początkowa i ciągła osób konsekrowanych dzisiaj: wyzwania i perspektywy według DIŻKSŻA. Mówiąc o Posynodalnej Adhortacji Apostolskiej Vita Consecrata, Kardynał Prefekt przypomniał, że Sobór Watykański II w Konstytucji dogmatycznej Lumen gentium mówi o zakonnikach jako członkach Ludu Bożego (por. n. 44 § 3), podkreślając, że ten stan życia ukonstytuowany przez profesję rad ewangelicznych jest ściśle związany z życiem i świętością Kościoła (por. idem § 4). Ponadto Kardynał Prefekt przypomniał, że Dekret Perfectae Caritatis z kolei dotyczy życia i dyscypliny Instytutów zgodnie z potrzebami współczesności (por. PC1). W tym sensie ogólne zasady aktualizacji życia zakonnego obejmują ciągły powrót do źródeł życia chrześcijańskiego oraz do pierwotnej i oryginalnej inspiracji Instytutów, a także dostosowanie do nowych warunków czasu. Na zakończenie Kardynał Prefekt mówił o pogłębieniu i bogactwie kierunków wyznaczanych przez Magisterium papieża Franciszka na temat życia konsekrowanego, w szczególności o Liście apostolskim do wszystkich osób konsekrowanych z okazji Roku Życia Konsekrowanego, w którym Ojciec Święty "pragnął przede wszystkim na nowo przedstawić całemu Kościołowi piękno i wartość tej szczególnej formy podążania za Chrystusem, wyrażanej przez wszystkich, którzy zdecydowali się zostawić wszystko, aby naśladować Chrystusa".