Jubileusz 2025: aktualizacje

iubileum-pl.png

Oczekując na spotkanie w lutym 2024 r.

 

"Pielgrzymi nadziei, na drodze pokoju" to temat Jubileuszu Życia Konsekrowanego, który odbędzie się w Rzymie w dniach 8 i 9 października 2025 roku. Przygotowania do tego ważnego wydarzenia rozpoczęły się już w 2023 r. poprzez spotkania między przedstawicielami różnych form życia konsekrowanego oraz spotkania komisji powołanej do zorganizowania programu i przygotowań do dni Jubileuszu.

Jubileusz jest wydarzeniem o wielkim znaczeniu duchowym, społecznym i kościelnym, ważnym momentem, w którym lud Boży pragnie doświadczyć Bożego przebaczenia i miłosierdzia. Jubileusze w historii Kościoła wyznaczały jego drogę niczym kamienie milowe. Osoby konsekrowane są również wezwane do bycia świadkami i prorokami nadziei i pokoju, szczególnie z okazji zbliżającego się Jubileuszu.

Życie konsekrowane, odpowiadając na wezwanie Papieża Franciszka by stworzyć, poprzez drogę jubileuszową, klimat nadziei i zaufania jako znak odrodzenia, którego potrzebuje cała ludzkość, pragnie zastanowić się nad wielką potrzebą pokoju, pilną potrzebą naszych czasów.

Kolejnym etapem przygotowań będzie zatem spotkanie, które odbędzie się w dniach od 1 do 4 lutego 2024 r. w Rzymie, w którym weźmie udział około trzystu osób konsekrowanych, przedstawicieli różnych form życia konsekrowanego: zakonnik, zakonnica, członek instytutu świeckiego i członkini Ordo Virginum, reprezentujący każdy kraj.

Podczas spotkania poruszonych zostanie wiele tematów, które pojawiły się podczas spotkań online: potrzeba pojednania osobistego, kościelnego i społecznego oraz związane z tym postawy, gorliwość wiary, trud miłosierdzia i niezłomność nadziei. Każdy uczestnik jest zaproszony by określić w swoim kraju, które obszary najbardziej potrzebują pojednania i które ziarna nadziei zostały już zasiane i zaczynają wschodzić. Wydarzenie to zakończy się posłaniem, aby powrócić do swoich krajów i być znakiem pojednania między mężczyznami i kobietami na czas przygotowań do obchodów Jubileuszu 2 lutego 2025 r., które będą miały miejsce w każdym kraju.

Na drodze do Jubileuszu Życia Konsekrowanego 2025: czynimy dalsze postępy

28 listopada 2023 r.

 

Kontynuując naszą drogę do Jubileuszu Życia Konsekrowanego, który odbędzie się w Rzymie w dniach od 8 do 9 października 2025 r., pragniemy przypomnieć inspirujący list, który papież Franciszek skierował do Arcybiskupa Rino Fisichella, Pro-prefekta Dykasterii ds. Ewangelizacji w dniu 11 lutego 2022 r. Chcąc odpowiedzieć na "pragnienia" Ojca Świętego, Dykasteria ds. Życia Konsekrowanego pomyślała o propozycji dla osób konsekrowanych, która łączyłaby słowo nadzieja ze słowem pokój, w świecie spragnionym pokoju i pojednania.  Powołała więc specjalną Komisję, która przygotowała czteroetapowy plan działań we własnych krajach i w Rzymie.

 

Zbliżające się spotkanie w Rzymie w dniach od 1 do 4 lutego 2024 r., w którym weźmie udział ponad 300 delegatów reprezentujących życie konsekrowane z całego świata, będzie szczególnym czasem dzielenia się doświadczeniami życia konsekrowanego na tym polu i poprowadzi do otrzymania posłania, by powrócić do swojego kraju jako znak pojednania między ludźmi. Zaproszono czterech przedstawicieli z każdego kraju (zakonnik, zakonnica, członkini Ordo virginum i członkini instytutu świeckiego).

 

Aby umożliwić to spotkanie, przedstawiciele całego spektrum życia konsekrowanego zebrali się na spotkaniu wirtualnym 12 października br., aby podzielić się i zastanowić nad wyzwaniami i radościami ich powołania w obecnym kontekście świata i Kościoła.

 

Wydarzenie to było świadectwem uniwersalności i różnorodności form, w jakich wyraża się życie konsekrowane. Dzielono się doświadczeniami bycia zaczynem pojednania i nadziei w społeczeństwie. Wkład każdego uczestnika służył wzmocnieniu solidarnego zaangażowania we wspólną drogę modlitwy i działania w ramach przygotowań do Jubileuszu.

Kontynuując swoją pracę, 23 października br. Komisja Jubileuszowa pogłębiła program i przygotowania do dni Jubileuszu w Rzymie. Jest to Komisja, która powiększa się o przedstawicieli z różnych krajów, pragnąc pracować w synodalnym stylu wspólnego słuchania i rozeznawania. Pracuje nad tym, aby wydarzenia i uroczystości odzwierciedlały rzeczywistość przeżywaną przez osoby konsekrowane na całym świecie i odpowiadały na wyzwania wskazane podczas pierwszego spotkania.

 

JUBILEUSZ ŻYCIA KONSEKROWANEGO 2025

Jubileusz pod hasłem "Pielgrzymi nadziei, na drodze pokoju" jest skonfigurowany jako wezwanie wszystkich osób konsekrowanych na świecie do pojednania, nawrócenia i sakramentalnej pokuty, a także do solidarności, sprawiedliwości i radości w służbie Bogu. Ten święty czas ma na celu promowanie świętości życia, umacnianie wiary i zachęcanie do dzieł solidarności i braterskiej komunii w Kościele i społeczeństwie.

 

Przygotowania w poszczególnych krajach do tego wielkiego spotkania zachęcają każdy kraj do wskazania zarówno obszarów, w których potrzeba pojednania jest największa, jak i zalążków pojednania, które już istnieją. Ten proces rozeznawania i działania jest integralną częścią drogi prowadzącej do obchodów Jubileuszu na poziomie krajowym, a ostatecznie na poziomie światowym.

 

15 stycznia 2024