Czym jest jubileusz?

logo-polacco.png

 

 

 

 

 

 

 

W Rzymie od 24 grudnia 2024 r. do stycznia 2026 r. (otwarcie i zamknięcie Drzwi Świętych w Bazylice św. Piotra) odbędzie się 27. Jubileusz w historii i drugi podczas Pontyfikatu Papieża Franciszka, który będzie szczególnym rokiem, w którym wierni będą mogli prosić o odpust zupełny dla siebie lub swoich bliskich zmarłych.

Ojciec Święty wybrał jako motto Jubileuszu 2025 "Pielgrzymi nadziei": «najbliższy Jubileusz będzie mógł znacznie przyczynić się do przywrócenia klimatu nadziei i ufności jako znak nowego odrodzenia, którego wszyscy pilnie potrzebujemy» i zachęcić wszystkich by «podtrzymywać płomień nadziei» oraz «czynić wszystko, aby każdy odzyskał siłę i pewność, żeby patrzeć w przyszłość z otwartą duszą, ufnym sercem oraz dalekosiężnym myśleniem». (z listu skierowanego do J.E. Arcybiskupa Rino Fisichelli, Pro-prefekta Dykasterii ds. Ewangelizacji - Sekcji zajmującej się podstawowymi kwestiami ewangelizacji w świecie i odpowiedzialnej za organizację Jubileszu)

Jako osoby konsekrowane chcemy przeżyć ten jubileusz w sposób wyjątkowy, dlatego zdecydowaliśmy się, aby realizować oficjalne motto kładąc szczególny nacisk na kwestię pokoju.

Pielgrzymi nadziei. Na drodze Pokoju.

Zapraszamy wszystkich do przyłączenia się do tej drogi, którą rozpoczęliśmy w lipcu 2023 r. we wszystkich krajach, a zakończymy w październiku 2025 r. w Rzymie.

10 listopada 2023