Eucharystia dziękczynna z okazji mianowania J.E. Ks. Abp Rodrígueza Carballo Arcybiskupem koadiutorem Mérida-Badajoz

saluto-carballo.png

We wtorek rano, 26 września, J.E.Ks. Abp José Rodríguez Carballo, O.F.M., przewodniczył Celebracji Eucharystycznej w Grotach Watykańskich, dziękując za swoją ponad dziesięcioletnią posługę jako Arcybiskup Sekretarz Dykasterii ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. 14 września został mianowany Arcybiskupem koadiutorem archidiecezji Mérida-Badajoz (Hiszpania).

W Grotach Watykańskich, naprzeciw grobu św. Piotra Apostoła, w dniu 26 września 2023 r. o godz. 8.30, J.E.Ks. Abp José Rodríguez Carballo, nowo mianowany Arcybiskup koadiutor archidiecezji Mérida-Badajoz, przewodniczył Celebracji Eucharystycznej, aby podziękować Panu za swoją ponad dziesięcioletnią posługę jako Arcybiskup Sekretarz wspomnianej wyżej Dykasterii ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Wśród koncelebransów byli obecni: Jego Eminencja Kard. Prefekt João Braz de Aviz, Kard. Aquilino Bocos Merino, Prefekt Dykasterii ds. Duchowieństwa Kard. Lazarus You Heung-Sik oraz Prefekt Dykasterii ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Kard. Arthur Roche, a także grupa Arcybiskupów i Biskupów Kurii Rzymskiej.  Obecni byli urzędnicy i pracownicy wspomnianej Dykasterii.

Na początku celebracji - jak to Ks. Arcybiskup zazwyczaj czyni - streścił on w trzech słowach uczucia towarzyszące mu w tych dniach. Wyrażenie wdzięczności: zawsze wiernemu Bogu, który towarzyszył mu i wspierał go - zwłaszcza w trudnych chwilach - podczas tych lat posługi dla Stolicy Apostolskiej. Papieżowi Franciszkowi, którego zaufanie i bliskość umożliwiły owocną współpracę. Wyrazy wdzięczności dla Kardynała Prefekta i wszystkich pracowników. "Praca zespołowa", która przyniósła swoje owoce dla dobra Życia konsekrowanego na całym świecie. Prośba o wybaczenie: pewnych ograniczeń, które można napotkać w tak złożonej i delikatnej posłudze; jednocześnie świadomość, że pomimo ograniczeń i możliwych błędów, nigdy nie straciło się z oczu dobra Życia konsekrowanego. Na koniec wyraził on pragnienie dalszego kontynuowania wspólnej drogi poprzez modlitwę i przyzywanie Ducha Świętego dla swojej nowej posługi duszpasterskiej w Kościele Mérida-Badajoz. Nie omieszkał wielokrotnie podziękować starym i nowym współpracownikom i przyjaciołom, z wdzięcznością myśląc o "swoich" siostrach zakonnych, z którymi dzielił modlitwę i życie codzienne.

W tym kontekście w swojej homilii - ze szczególnym odniesieniem do nowej drogi, którą rozpoczyna - Jego Ekscelencja wyjaśnił, że podobnie jak w innych momentach tak i teraz staje on w sytuacji pewnego exodusu w swoim życiu. Exodus z jednej strony przywołuje obraz pustyni i przestrzeni, w której oddychasz wolnością; z drugiej zaś strony nie można ukryć, że jest to "przejście" nie bez trudności. Potwierdził jednak, że obecny exodus jest otwarty na całkowite zaufanie zawsze wiernemu Bogu. Z przekonaniem i entuzjazmem powtórzył sens wiary zawarty w jego motcie biskupim: "Scio enim cui credidi". Wiem, w kim położyłem moją ufność. A więc exodus jako droga nowości życia otwartego na Boże "niespodzianki". Na zakończenie celebracji Kardynał Prefekt, przywołując umiejętności wynikające z doświadczenia, kompetencje, zaangażowanie i zdolność do pracy, podziękował Jego Ekscelencji w imieniu Dykasterii za nieustanną dyspozycyjność w służbie Życiu konsekrowanemu na całym świecie.

29 września 2023