Korzystanie ze środków komunikacji elektronicznej

uffici-mod.jpg

Korzystanie ze środków komunikacji elektronicznej

W dniu 1 lipca 2020 r., ze względu na trwający wówczas stan zagrożenia zdrowia, Dykasteria ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego wydała list okólny, w którym poinformowała o przyznaniu przez Ojca Świętego "nadzwyczajnego uprawnienia", aby w indywidualnych przypadkach przedłożonych do oceny tej Dykasterii, można było zastosować odstępstwo od kanonów 127 i 166, dając możliwość korzystania ze środków komunikacji elektronicznej, w związku z posiedzeniami Rady Generalnej.

W dniu 19 marca 2023 r. Dykasteria wydała nowy list okólny podsumowujący doświadczenia z ostatnich trzech lat. «Wykorzystanie środków informatycznych – czytamy w liście okólnym - okazało się ważnym wsparciem dla governace; doświadczeniem otwartym na przyszłość, przy jednoczesnej świadomości konieczności odpowiedniego szkolenia w tym zakresie i odpowiedzialności, jaką niesie ze sobą takie zastosowanie».

Przeczytaj tekst listu okólnego [link do dokumentu].

16 czerwca 2023